Bán tài sản
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đối với Lô 03 xe ô tô đã qua sử dụng được nêu tại Thông báo số 310/TB-NHPT.SGDII:
Ngày 07/05/2021   |Xem tiếp
Tài sản: Tàu Quang Minh Star; Hô hiệu/Số IMO: XVCL/9563988.
Ngày 06/05/2021   |Xem tiếp
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản tham gia đăng ký mua tài sản với thông tin về tài sản như sau:
Ngày 05/05/2021   |Xem tiếp
Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Giao dịch Bình Thuận, Sở Giao dịch II - Ngân hàng Phát Triển Việt Nam, địa chỉ: 12 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Ngày 27/04/2021   |Xem tiếp
Kính gửi Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc thanh lý xe ô tô.
Ngày 26/04/2021   |Xem tiếp
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 141/TB-CCTHADS ngày 08/04/2021.
Ngày 14/04/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :